นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์
นายกสมาคมฯ สอ.ครูเชียงใหม่


นายจักรแก้ว ทะปน
อุปนายกสมาคม คนที่ 1

นายสันติชัย บัวทอง
อุปนายกสมาคม คนที่ 2

นายสุรพล โพธาเจริญ
อุปนายกสมาคม คนที่ 3

นายวิทยา คำฮอม
เหรัญญิกสมาคมฯ

นายสมาน เผือกอ่อน
นายทะเบียนสมาคมฯ

นายประเวทย์ สันยาย
เลขานุการสมาคมฯ

นายวีระ ศรีตนไชย
กรรมการสมาคมฯ

นายประเสริฐ วิริยะภาพ
กรรมการสมาคมฯ

นายวิราช ป้อมบ้านต้า
กรรมการสมาคมฯ

รศ.ดร.พิสมัย รบชนะชัย พูลสุข
กรรมการสมาคมฯ

นายเชษฐา สยนานนท์
กรรมการสมาคมฯ

นายสมชัย อำภา
กรรมการสมาคมฯ

นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติ
กรรมการสมาคมฯ

นายวีระศักดิ์ แก้วประเสริฐ
กรรมการสมาคมฯ

นายเพชร นุ่มนิ่ม
กรรมการสมาคมฯ

นายชวลิต คำเพ็ง
กรรมการสมาคมฯ

นายจำลอง ตันทา
กรรมการสมาคมฯ

นายนิรันดร์ หงษชาติ
กรรมการสมาคมฯ

นายจงรัก เกตแค
กรรมการสมาคมฯ

นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน
กรรมการสมาคมฯ

นายผจญ กัดฟัก
กรรมการสมาคมฯ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 23
เข้าชม เมื่อวาน 25
เข้าชม เดือนนี้ 942
เข้าชม เดือนก่อน 1,586
เข้าชม ปีนี้ 5,683
เข้าชม ปีก่อน 0
เข้าชม ขณะนี้ 1
เข้าชม ทั้งหมด 9,260