นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์

ตำแหน่งประธานสมาคมฯ

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 12
เข้าชม เมื่อวาน 62
เข้าชม เดือนนี้ 977
เข้าชม เดือนก่อน 1,631
เข้าชม ปีนี้ 16,616
เข้าชม ปีก่อน 9,249
เข้าชม ขณะนี้ 2
เข้าชม ทั้งหมด 53,644
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

 1 ต.ค. 2564  43 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

 1 ต.ค. 2564  44 Views

 รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 8/2564

 1 ต.ค. 2564  49 Views

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

 24 ส.ค. 2564  120 Views

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

 24 ส.ค. 2564  104 Views

 เรื่อง รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 7/2564

 24 ส.ค. 2564  132 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

 20 ก.ค. 2564  188 Views

 รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 6/2564

 20 ก.ค. 2564  202 Views

 เรื่อง ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมาคมปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สฌอน.) กรณีพิเศษ

 24 มิ.ย. 2564  433 Views

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564

 22 มิ.ย. 2564  144 Views
ข่าวกิจกรรม
คณะผู้ตรวจสอบภายในสมาคม สฌอน.
เข้าตรวจสอบการดำเนินงานสมาคม การบัญชีการเงิน และการดำเนินแผนงานโครงการสมาคม สฌอน.
11 ก.ค. 2653  0 Views
จัดประชุมเจ้าหน้าศูนย์ประสานงานสมาคมฯ และกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน
เพื่อให้บริการสมาชิกสมาคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
16 ก.ค. 2653  0 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 28 กันยายน 2564

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  18 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  36,773 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  16.39 บาท