นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์

ตำแหน่งประธานสมาคมฯ

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 62
เข้าชม เมื่อวาน 41
เข้าชม เดือนนี้ 2,562
เข้าชม เดือนก่อน 2,041
เข้าชม ปีนี้ 20,242
เข้าชม ปีก่อน 9,249
เข้าชม ขณะนี้ 1
เข้าชม ทั้งหมด 60,454
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

 24 พ.ย. 2564  8 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564

 24 พ.ย. 2564  8 Views

 รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ10/2564

 24 พ.ย. 2564  6 Views

  สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

 25 ต.ค. 2564  78 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

 25 ต.ค. 2564  74 Views

 รำยชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 9/2564

 25 ต.ค. 2564  146 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

 1 ต.ค. 2564  110 Views

 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

 1 ต.ค. 2564  99 Views

 รายชื่อสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ รอบ 8/2564

 1 ต.ค. 2564  129 Views

 เรื่อง สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากถึงแก่กรรม ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

 24 ส.ค. 2564  152 Views
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 20 พฤศจิกายน 2564

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  22 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  36,876 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  16.31 บาท