วัน / เดือน / ปี จำนวนสมาชิก เสียชีวิต จำนวนเงินที่ชำระ
25 มิถุนายน 2567 47,137 คน 39 ราย 12.79 บาท
27 พฤษภาคม 2567 46,926 คน 33 ราย 12.85 บาท
24 เมษายน 2567 46,696 คน 37 ราย 12.92 บาท
19 มีนาคม 2567 46,446 คน 27 ราย 13.00 บาท
28 กุมภาพันธ์ 2567 46,178 คน 20 ราย 13.09 บาท
31 มกราคม 2567 45,870 คน 37 ราย 13.09 บาท
31 ธันวาคม 2566 45,813 คน 25 ราย 13.89 บาท
30 พฤศจิกายน 2566 45,732 คน 54 ราย 13.33 บาท
26 ตุลาคม 2566 45,628 คน 31 ราย 13.30 บาท
30 กันยายน 2566 45,516 คน 42 ราย 13.29 บาท
23 สิงหาคม 2566 45,392 คน 18 ราย 13.29 บาท
31 กรกฎาคม 2566 45,174 คน 35 ราย 13.35 บาท
30 มิถุนายน 2566 45,078 คน 36 ราย 13.41 บาท
30 พฤษภาคม 2566 44,940 คน 31 ราย 13.41 บาท
24 เมษายน 2566 44,750 คน 41 ราย 13.47 บาท
22 มีนาคม 2566 44,556 คน 20 ราย 13.54 บาท
28 กุมภาพันธ์ 2566 44,342 คน 39 ราย 13.60 บาท
31 มกราคม 2566 44,136 คน 43 ราย 13.63 บาท
22 ธันวาคม 2565 44,042 คน 34 ราย 13.67 บาท
24 พฤศจิกายน 2565 43,920 คน 37 ราย 13.72 บาท
31 ตุลาคม 2565 43,774 คน 30 ราย 13.74 บาท
23 กันยายน 2565 43,671 คน 24 ราย 13.78 บาท
23 สิงหาคม 2565 43,659 คน 26 ราย 13.83 บาท
26 กรกฎาคม 2565 43,550 คน 33 ราย 13.88 บาท
27 มิถุนายน 2565 43,379 คน 38 ราย 14.59 บาท
23 พฤษภาคม 2565 41,417 คน 36 ราย 15.80 บาท
23 เมษายน 2565 38,482 คน 24 ราย 16.10 บาท
24 มีนาคม 2565 37,269 คน 23 ราย 16.15 บาท
20 กุมภาพันธ์ 2565 37,163 คน 17 ราย 16.22 บาท
19 มกราคม 2565 36,993 คน 33 ราย 16.24 บาท
20 ธันวาคม 2564 36,955 คน 22 ราย 16.28 บาท
20 พฤศจิกายน 2564 36,876 คน 22 ราย 16.31 บาท
25 ตุลาคม 2564 36,791 คน 21 ราย 16.34 บาท
28 กันยายน 2564 36,773 คน 18 ราย 16.39 บาท
24 สิงหาคม 2564 36,618 คน 29 ราย 411.00 บาท
31 มีนาคม 2564 35,999 คน 27 ราย 401.52 บาท
28 กุมภาพันธ์ 2564 35,872 คน 17 ราย 252.15 บาท
31 มกราคม 2564 35,711 คน 32 ราย 455.49 บาท
31 ธันวาคม 2563 35,574 คน 11 ราย 169.20 บาท
30 พฤศจิกายน 2563 35,465 คน 19 ราย 289.00 บาท
31 ตุลาคม 2563 35,301 คน 17 ราย 283.20 บาท
1 กันยายน 2563 31,270 คน 15 ราย 289.35 บาท
1 กรกฎาคม 2563 30,936 คน 17 ราย 340.00 บาท
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2567

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  39 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  47,137 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  12.79 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 35
เข้าชม เมื่อวาน 232
เข้าชม เดือนนี้ 3,592
เข้าชม เดือนก่อน 4,829
เข้าชม ปีนี้ 33,603
เข้าชม ปีก่อน 43,471
เข้าชม ขณะนี้ 2
เข้าชม ทั้งหมด 303,021