นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์

นายกสมาคมฯ

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 4
เข้าชม เมื่อวาน 79
เข้าชม เดือนนี้ 1,083
เข้าชม เดือนก่อน 2,547
เข้าชม ปีนี้ 17,827
เข้าชม ปีก่อน 22,156
เข้าชม ขณะนี้ 1
เข้าชม ทั้งหมด 115,427
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 26 กรกฎาคม 2565

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  33 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  43,550 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  13.88 บาท