นายสุทัศน์  ประสาธน์สุวรรณ์

นายกสมาคมฯ

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 125
เข้าชม เมื่อวาน 130
เข้าชม เดือนนี้ 799
เข้าชม เดือนก่อน 3,627
เข้าชม ปีนี้ 4,426
เข้าชม ปีก่อน 30,017
เข้าชม ขณะนี้ 2
เข้าชม ทั้งหมด 150,190
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 22 ธันวาคม 2565

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  34 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  44,042 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  13.67 บาท