24 พ.ค. 2567 ,  เข้าชม  44  ครั้ง

นายสุพจน์ เมฆสวัสดิ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ในการเยี่ยมชมศึกษา ดูงานสมาคม สอน. และ สมาคม สสอน. เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคม

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 27 พฤษภาคม 2567

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  33 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  46,926 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  12.85 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 49
เข้าชม เมื่อวาน 185
เข้าชม เดือนนี้ 2,168
เข้าชม เดือนก่อน 4,375
เข้าชม ปีนี้ 27,350
เข้าชม ปีก่อน 43,471
เข้าชม ขณะนี้ 3
เข้าชม ทั้งหมด 289,079