27 ต.ค. 2565 ,  เข้าชม  352  ครั้ง

สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 23 สิงหาคม 2566

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  18 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  45,392 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  13.29 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 85
เข้าชม เมื่อวาน 95
เข้าชม เดือนนี้ 2,661
เข้าชม เดือนก่อน 3,608
เข้าชม ปีนี้ 28,011
เข้าชม ปีก่อน 30,017
เข้าชม ขณะนี้ 2
เข้าชม ทั้งหมด 198,268