26 มิ.ย. 2567 ,  เข้าชม  77  ครั้ง

สิ้นสุดสมาชิกภาพ เนื่องจากลาออก ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567สมาชิกเข้าสู่ระบบ
Username คือ เลขประจำตัวประชาชนของสมาชิก Password คือ วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 09052523)
จำนวนสมาชิก
ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2567

  เงินสงเคราะห์
  600,000 บาท

  เสียชีวิต
  39 ราย

  สมาชิกทั้งหมด
  47,137 ราย

  อัตราเงินสงเคราะห์
  12.79 บาท

สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 33
เข้าชม เมื่อวาน 232
เข้าชม เดือนนี้ 3,592
เข้าชม เดือนก่อน 4,829
เข้าชม ปีนี้ 33,603
เข้าชม ปีก่อน 43,471
เข้าชม ขณะนี้ 1
เข้าชม ทั้งหมด 303,015